This image was taken near the Pensacola CSX Terminal railroad tracks in Pensacola, NW Florida-USA, on 10 Dec. 2012.